DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysákova 1, Bratislava-Dúbravka

Dúbravská minifutbalová liga


MIESTO KONANIA: ŠPORTOVÝ AREÁL LYSÁKOVÁ ULICA
USPORIADATEĽ: Dúbravský športový klub
ZAČIATOK SÚŤAŽE: máj 2021
PRIHLÁŠKY DO 23.apríla 2021

Hrací poriadok:
  1. Hrá sa 4 + 1, družstvo pozostáva min. z 5 -tich a max. 9 hráčov. Každé družstvo musí mať pred začatím ligy napísanú súpisku svojich hráčov a zvolí si svojho kapitána pre kontakt s inými družstvami.
  2. Hrá sa systémom každý s každým/ pri malom počte dvojkolovo/.
  3. Hrá sa jeden zápas/týždeň = kolo. Zápas trvá 2 x 35 min. s 10 minútovou prestávkou
  4. Termín zápasu bude určený po ukončení prihlášiek do ligy.
  5. Vyzývajúci družstvo zabezpečí rozhodcu /z iného družstva/
  6. Vyzývateľ zahlási výsledok usporiadateľovi a ten ho umiestni na nástenku/www/ aby aj ostatný účastníci boli informovaní o zápase.
  7. Družstvá musia odohrať všetky zápasy.
  8. Za víťazstvo si družstvo pripíše 3 body, remíza 2 body, prehra 1 bod, nedostavenie na zápas 0 bodov + pokuta 20 EUR.
  9. Víťazom sa stáva hráč s najväčším počtom víťazstiev. Pri rovnakom počte víťazstiev rozhoduje vzájomný zápas alebo skóre.
  10. Štartovné na hráča je 10 eur, družstvo musí uhradiť štartovné za svojich hráčov pred začatím súťaže.
Meno1.2.3.4.5.6.Počet víťazstievPoradie
1.X
2.X
3.X
4.X
5.X
6.X

1. kolo3-64-25-1
2. kolo6-51-42-3
3. kolo2-63-14-5
4. kolo6-45-31-2
5. kolo1-62-53-4

Pripomienky a doplnenie pravidiel bude upresnené na schôdzi prihlásených družstiev pred začatím ligy.
Základné informácie
Názov: Dúbravský športový klub
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 53571860
DIČ: 2121704563

Názov: Tenisový klub Dúbravka
Sídlo: Lysákova 5892/1, 841 01 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 31800190
DIČ: 2021502560

Názov: Tenisová škola Mgr. Michal Vavro s.r.o.
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO: 51265605
DIČ: 2120652457
Zdieľajte nás
Facebook
Twitter