DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysákova 1, Bratislava-Dúbravka

Projekt športová hala


Náš športový klub chce poskytnúť pre obyvateľov Dúbravky a blízkeho okolia komplexné podmienky pre športovanie nielen v letnom ale aj v zimnom období.

V zimnom období využívajú tenisti dve nafukovacie haly, v ktorých sa nachádza 8 antukových dvorcov.

V Dúbravke chýba multifunkčná športová hala, ktorá by umožňovala Dúbravčanom športovať aj v zimnom období.

Náš športový klub má už dlhšiu dobu rozpracovaný projekt na výstavbu takejto haly. Vzhľadom na nemalé finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na tento projekt, je tento projekt pozastavený. Bez pomoci Mestskej časti Dúbravka, sponzorov alebo použitia dotácií je to ťažko realizovateľné.

Vôľa a záujem je, tak možno v blízkej alebo trochu vzdialenejšej budúcnosti sa to snáď podarí :D

Projekt rekonštrukcie budovy šatní a sociálneho zázemia

Základné informácie
Názov: Dúbravský športový klub
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 53571860
DIČ: 2121704563

Názov: Tenisový klub Dúbravka
Sídlo: Lysákova 5892/1, 841 01 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 31800190
DIČ: 2021502560

Názov: Tenisová škola Mgr. Michal Vavro s.r.o.
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO: 51265605
DIČ: 2120652457
Zdieľajte nás
Facebook
Twitter