DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysákova 1, Bratislava-Dúbravka

Dôležité oznamyTenisová prípravka
uverejnené dňa 1.4.2024

Letný tenisový tábor
uverejnené dňa 1.3.2024

1. termín: 1.7.2024 - 5.7.2024
2. termín: 8.7.2024 - 12.7.2024

cena: 170 eur

Podrobnejšie informácie

Ak máte záujem o náš tábor, tak si prosím vytlačte a vypíšte prihlášku.

Ak nám chcete pomôcť s propagáciou, tak si prosím vytlačte leták.

Základné informácie
Názov: Dúbravský športový klub
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 53571860
DIČ: 2121704563

Názov: Tenisový klub Dúbravka
Sídlo: Lysákova 5892/1, 841 01 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 31800190
DIČ: 2021502560

Názov: Tenisová škola Mgr. Michal Vavro s.r.o.
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO: 51265605
DIČ: 2120652457
Zdieľajte nás
Facebook
Twitter