DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysákova 1, Bratislava-Dúbravka

Dôležité oznamyHodový turnaj
uverejnené dňa 7.9.2022Ďakujeme za podporu mestskej časti Dúbravka.

Tenisová prípravka
uverejnené dňa 4.9.2022

Letný tenisový tábor
uverejnené dňa 28.2.2022

1. termín: 4. júla – 8. júla 2022
2. termín: 11. júla – 15. júla 2022

cena: 150 eur

Podrobnejšie informácie

Ak máte záujem o náš tábor, tak si prosím vytlačte a vypíšte prihlášku.

Ak nám chcete pomôcť s propagáciou, tak si prosím vytlačte leták.Darujte nám 2% z dane
uverejnené dňa 4.2.2022

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

[15] - IČO:
31800190

[16] - Obchodné meno (názov):
Tenisový klub Dúbravka
Lysákova 1 Bratislava 84101

Podrobnejšie informácie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (EFORM)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov závislej činnosti (PDF)

Základné informácie
Názov: Dúbravský športový klub
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 53571860
DIČ: -

Názov: Tenisový klub Dúbravka
Sídlo: Lysákova 5892/1, 841 01 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 31800190
DIČ: 2021502560

Názov: Tenisová škola Mgr. Michal Vavro s.r.o.
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO: 51265605
DIČ: 2120652457
Zdieľajte nás
Facebook
Twitter