DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysákova 1, Bratislava-Dúbravka

Tenisový klub Dúbravka


Tenisový klub Dúbravka vznikol v roku 1999.

Sídlom klubu je športový areál „Dúbravského športového centra“ v Dúbravke na Lysákovej ulici, ktorého sme aj členmi.

K dispozícií máme športový areál s 13timi tenisovými dvorcami, 2 beach-volejbalovými dvorcami, dvoma tenisovými nafukovacími halami, s multifunkčným ihriskom, workoutovým ihriskom, atletickou dráhou, šatňami so sprchami a príslušenstvom, bufetom, trampolínami a detským ihriskom.

Tenisový klub Dúbravka zastrešuje tenistov z Mestskej časti Dúbravka, ale aj iných časti Bratislavy.

V súčasnosti má približne 160 členov, závodných aj rekreačných. Najmladší členovia sú od 4 rokov, najstarší 75 rokov.

85 členov, väčšinou závodných je registrovaných v STZ, ostatní hrajú tenis rekreačne a nepotrebujú registráciu v STZ.

Športový klub má niekoľko družstiev, vo všetkých vekových kategóriách.

Súťaže družstiev organizuje STZ.

Najviac družstiev je v mládežníckych kategóriách: Klub organizuje v spolupráci s STZ tenisové turnaje nielen pre závodných hráčov /etenis.sk/, ale aj pre rekreačných hráčov /zasportujsiopen.sk/.

Turnaje sú určené pre všetky vekové kategórie, hlavne sú to však mládežnícke kategórie.

Okrem toho organizujeme pre deti každoročne v lete turnaj MDD, v zime Mikulášsky turnaj, aby hravou formou zvládli nielen výhry, ale aj prehry.

Počas letných prázdnin robíme spolu s „Tenisovou školou Mgr. Michal Vavro, s.r.o“ športové tábory pre deti zamerané na zvládnutie techniky a taktiky v tenise, zlepšenie kondičných schopností a oboznámenie sa aj s inými športami - futbal, volejbal, stolný tenis, atletika, trampolíny...

Mgr. Michal Vavro
predseda klubu

Ak máte záujem o registráciu v Tenisovom klube Dúbravka, tak si prosím vytlačte a vypíšte žiadosť.

Ak máte záujem o registráciu v Slovenskom tenisovom zväze, tak si prosím vytlačte a vypíšte žiadosť.

Registrácia do rezervačného systému.

Ďakujeme za podporu mestskej časti Dúbravka.


Vážení členovia klubu, milí priatelia tenisu!


V roku 2023 môžu pre TJ a ŠK /v našom prípade „TENISOVÝ KLUB DÚBRAVKA“ - občianske združenie, ktoré je zaregistrované v centrálnom registri prijímateľov vedeného Notárskou komorou SR/ určiť 2% zo zaplatenej dane z príjmov nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby.

Získané finančné prostriedky sú viazané iba na konkrétne činnosti a to: podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých a dospelých.

V našom klube ide o:

1. súťaže družstiev /deti do 8 rokov, deti do 10 rokov, mladší, starší žiaci a žiačky, dorastenci, muži/ - spolu 14 družstiev

2. organizácia turnajov /turnaj MDD, turnaje mladších, starších žiakov a žiačok, dorastencov a dorasteniek cca. 25 turnajov, rekreačných hráčov/

3. časť nákladov na sparingové tréningy

4. zlepšenie materiálno - technickej základne klubu

5. projekt výstavby pevnej športovej haly v našom areály

Všetky informácie o výške zaplatenej dane sú anonymné a pracuje s nimi len daňový úrad, takže nehrozí ich zneužitie /daňový úrad pošle na účet celkovú sumu zo všetkých príspevkov/.


Čo musí urobiť daňovník, ktorý chce poukázať 2% z dane?

Zamestnanec:

V prípade, že si sami nepodávate daňové priznanie a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za vás vykoná váš zamestnávateľ, musíte do 15.2.2023 predložiť príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska „Vyhlásenie“ spolu s „Potvrdením“, že vám zrazili daň, ktoré získate od svojho zamestnávateľa /priložené tlačivá/.

Podnikatelia - fyzická osoba:

/Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov/

/Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane/

Podnikatelia - právnická osoba:

/Daňové priznanie/


Na rozdiel od minulých rokov je Vyhlásenie o poukázaní príspevku už súčasťou daňového priznania. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami, uvedú vo svojom daňovom priznaní, ktoré musia podať najneskôr do 31.3.2023, údaje o príjemcovi príspevku.

1. Fyzická osoba (jednotlivec) musí určiť najmenej 3 € zo zaplatenej dane a to iba pre jeden ŠK.

2. Právnická osoba (napr. akciová spol.) musí určiť najmenej 8 € zo zaplatenej dane pre jeden ŠK. Ak však u právnickej osoby predstavujú 2% napríklad sumu 150 €, môže ju poukázať aj viacerým ŠK, ale nesmie to byť menej ako 8 € pre jeden ŠK.


Týmto by sme Vás chceli požiadať aby ste nám aj Vy prispeli svojimi 2%.


Za Váš príspevok Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Mgr. Michal Vavro
predseda klubuII. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

[15] - IČO:
31800190

[16] - Obchodné meno (názov):
TENISOVÝ KLUB DÚBRAVKA
LYSÁKOVA 1 BRATISLAVA 84101

Podrobnejšie informácie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (EFORM)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov závislej činnosti (PDF)


Klubový rebríček 2022

Hrací poriadok:
  1. Hrá sa na dva vyhrané sety. Za stavu 6:6 nasleduje tie - break. Tretí rozhodujúci set sa hrá super tie-break do 10 bodov.
  2. Hrá sa systémom každý s každým.
  3. Hrá sa jeden zápas/týždeň = kolo.
  4. Termín zápasu si hráči sami určia dohodou.
  5. Vyzývajúci hráč dá do hry lopty a zabezpečí dvorec. Dvorec sa platí v pomere 25:25:50 /porazený : víťaz : klub/.
  6. Vyzývateľ zahlási výsledok trénerovi a ten ho umiestni na nástenku aby aj ostatný účastníci boli informovaní o zápase.
  7. Hráči musia odohrať všetky zápasy.
  8. Víťazom sa stáva hráč s najväčším počtom víťazstiev. Pri rovnakom počte víťazstiev rozhoduje vzájomný zápas alebo skóre.
Meno1.2.3.4.5.6.7.8.Počet víťazstievPoradie
1. Oliver BabjárX6/4 6/14/6 6/4 10/124/6 6/3 4/6X
2. Teo HanulíkX6/1 6/25/7 6/3 10/126/2 6/1X
3. Hugo HanulíkX1/6 0/6X
4. Vilko Tačovský4/6 1/61/6 2/66/1 6/0X6/4 0/6 9/110/6 6/7X
5. Patrik RodinaX4/6 3/6X
6. Jurko Zíka6/4 4/6 12/107/5 3/6 12/104/6 6/0 11/9X4/6 6/4 10/8X
7. Maxim Temchenkov6/4 3/6 6/42/6 1/66/0 7/66/4 6/36/4 4/6 8/10XX
8. XXXXXXXX

1. kolo4-85-36-27-1do 30.10.2022
2. kolo8-71-62-53-4do 6.10.2022
3. kolo3-84-25-16-7do 13.10.2022
4. kolo8-67-51-42-3do 20.12.2022
5. kolo2-83-14-75-6do 27.12.2022
6. kolo8-56-47-31-2do 4.12.2022
7. kolo1-82-73-64-5do 11.12.2022

Meno1.2.3.4.5.6.Počet víťazstievPoradie
1. Dianka DonetsX6/1 6/27/5 7/52/0 7/6 6/23/6
2. Viki Rodinová1/6 2/6X6/4 6/3
3. Irinka TiurinaX
4. Milica Viestová5/7 5/7X6/4 6/7 7/6
5. Danica Viestová0/2 6/7 2/64/6 3/64/6 7/6 6/7X
6. Lili Ploczek6/3X

1. kolo3-64-25-1do 30.10.2022
2. kolo6-51-42-3do 6.11.2022
3. kolo2-63-14-5do 13.11.2022
4. kolo6-45-31-2do 20.11.2022
5. kolo1-62-53-4do 27.11.2022

Tenisové turnaje BSK TOUR 2022

1. 12.2.2022 - 13.2.2022 Turnaj chlapcov do 10 rokov
2. 12.2.2022 - 13.2.2022 Turnaj dievčat do 10 rokov
3. 26.2.2022 - 1.3.2022 Turnaj starších žiačok - dievčatá 10 - 14 rokov
4. 19.3.2022 - 3.2.2022 Turnaj starších žiakov - chlapci 10 - 14 rokov
5. 16.7.2022 - 17.7.2022 Turnaj chlapcov do 10 rokov
6. 9.8.2022 - 11.8.2022 Turnaj dorastencov - chlapci 12 - 18 rokov
7. 26.8.2022 - 28.8.2022 Turnaj starších žiakov - chlapci 10 - 14 rokov
8. 29.8.2022 - 31.8.2022 Turnaj mladších žiakov - chlapci 10 - 12 rokov

Ďakujeme za podporu.

Družstvá 2022


Zmiešané družstvo do 8 rokov - TK Dúbravka

1. Babjár Oliver
2. Temchenkov Maksym
3. Tačovský Viliam
4. Rodina Patrik
5. Blažej Dominik
6. Ebergenyi Olivia
7. Hanulík Hugo
8. Gáťa Michal

1. kolo30.4.2022TK LOVE 4 tennis - TK Dúbravka
2. kolo1.5.2022TK Dúbravka – TK Jednotka
3. kolo14.5.2022
4. kolo15.5.2022TK INTER A - TK Dúbravka
5. kolo28.5.2022TK Dúbravka – TK SLOVAN
NT29.5.2022
Finále18.6.2022


Zmiešané družstvo do 10 rokov - TK Dúbravka A

1. Szimandel Laura
2. Kováčik Šimon
3. Hanulík Teo
4. Babjár Oliver
5. Rihawi Liliana
6. Hanulík Hugo

1. kolo23.4.2022voľno
2. kolo24.4.2022STU B - TK Dúbravka A
3. kolo7.5.2022TK Dúbravka A – Slovan A
4. kolo8.5.2022TK LOVE 4 tennis - TK Dúbravka A
5. kolo21.5.2022TK Dúbravka A – TK Tennis Clasic B
NT22.5.2022TK Dúbravka A
Finále4.6.2022TK Dúbravka A


Zmiešané družstvo do 10 rokov - TK Dúbravka B

1. Ružbarsky Samuel
2. Blažej Patrik
3. Tačovský Viliam
4. Temchenkov Maksym
5. Ebergenyi Olivia
6. Blažej Dominik

1. kolo23.4.2022Play Malinovo B - TK Dúbravka B
2. kolo24.4.2022TK Dúbravka B – TK Inter B
3. kolo7.5.2022TK Dúbravka B – TC Talent A
NT
FINÁLE4.6.2022TK Dúbravka B


Zmiešané družstvo do 10 rokov - TK Dúbravka C

1. Hološová Nina
2. Židková Miroslava
3. Rodinová Viktória
4. Kolar Michal
5. Rodina Patrik
6. Gaťa Michal

1. kolo23.4.2022TK Dúbravka – Petržalka D
2. kolo24.4.2022TC Talent - TK Dúbravka
3. kolo7.5.2022TK Dúbravka – TK Jednotka A
4. kolo8.5.2022TC Royal A - TK Dúbravka
5. kolo21.5.2022TK Rebeli DNV - TK Dúbravka
NT22.5.2022TK Dúbravka
FINÁLE4.6.2022TK Dúbravka


Mladší žiaci - II. trieda TK Dúbravka A

1. Marťák Dominik
2. Richter Simon
3. Suraks David Edgars
4. Gáťa Matej
5. Hanulík Teo
6. Jozefko Richard
7. Kmiť Matúš

1. kolo23.4.2022ŠK Slavia Filozof - TK Dúbravka
2. kolo24.4.2022TK Dúbravka – TK Petržalka B
3. kolo21.5.2022voľno
4. kolo22.5.2022TC Talent – TK Dúbravka
5. kolo4.6.2022TK Dúbravka – TK STU B
NT


Mladšie žiačky - II. trieda TK Dúbravka

1. Szimandel Laura
2. Rišková Amélia
3. Horváthová Mária
4. Donets Dianka
5. ploczek Lilien
6. Židková Miroslava
7. Tiurina Irinka
8. Hološová Nina
9. Rihawi Liliana

1. kolo23.4.2022TK Love 4 tennis - TK Dúbravka
2. kolo24.4.2022TK Dúbravka – TK Inter
3. kolo21.5.2022voľno
4. kolo22.5.2022VTC Pezinok - TK Dúbravka
5. kolo4.6.2022TK Dúbravka – TC Play Malinovo
NT


Starší žiaci - I. trieda TK Dúbravka A

1. Konderla Filip
2. Jendrejský Nicolas
3. Kmiť Matúš
4. Richter Patrik
5. Valko Samuel
6. Lackovič Samuel
7. Černák Mathias
8. Vavro Timotej
9. Korgo Denis
10. Harmata Michal
11. Jozefko Richard
12. Marťák Dominik

1. kolo30.4.2022TK Love 4 tennis - TK Dúbravka A
2. kolo1.5.2022TK Dúbravka A – TK Slovan
3. kolo28.5.2022TK TENIS Clasic - TK Dúbravka A
4. kolo29.5.2022TK Dúbravka A – STU A
5. kolo11.6.2022TK Petržalka - TK Dúbravka A
NT


Starší žiaci - II. trieda TK Dúbravka B

1. Lackovič Samuel
2. Černák Mathias
3. Vavro Timotej
4. Korgo Denis
5. Harmata Michal
6. Marťák Dominik
7. Jozefko Richard
8. Suraks David Edgars
9. Hlôška Matej
10. Gaťa Matej

1. kolo30.4.2022TK Petržalka B - TK Dúbravka B
2. kolo1.5.2022TOP Tenis - TK Dúbravka B
3. kolo28.5.2022ŠK Slávia Filozof - TK Dúbravka B
4. kolo29.5.2022TK Dúbravka B - TK Inter
5. kolo11.6.2022voľno
NT


Staršie žiačky - II. trieda TK Dúbravka

1. Scheberová Lucia
2. Konderlová Natália
3. Rišková Amélia
4. Štefková Stela
5. Donets Diana
6. Koláčková Laura
7. Markošová Tereza
8. Tiurina Irinka

1. kolo30.4.2022TK Dúbravka – TC Stupava
2. kolo1.5.2022TK Tennis Clasic Ba - TK Dúbravka
3. kolo28.5.2022TK Dúbravka – STU B
4. koloTK Dúbravka
5. koloTK Dúbravka


Dorastenci - II. trieda TK Dúbravka

1. Valko Samuel
2. Konderla Filip
3. Lackovič Samuel
4. Richter Patrik
5. Vavro Dominik
6. Jendrejský Nicolas
7. Vavro Timotej
9. Harmata Michal
10. Jurík Matúš
11. Lazar Adam
12. Hlôška Matej

1. kolo23.4.2022TK Petržalka - TK Dúbravka
2. kolo24.4.2022TK Dúbravka - STU B
3. kolo21.5.2022voľno
4. kolo22.5.2022TK Jednotka - TK Dúbravka
5. kolo4.6.2022TK Dúbravka - TK Tennis Clasic


Dorastenky - II. trieda TK Dúbravka

1. Kutešová Emma
2. Blahova Daniela
3. Konderlová Natália
4. Humlová Rebeka
5. Harmanová Nela
6. Vorčáková Miriam
7. Donets Diana
8. Koláčková Laura
9. Rišková Amélia
10. Polomská Lujza
11. Štefková Stela
12. Tiurina Irenka

1. kolo23.4.2022VTC Pezinok - TK Dúbravka
2. kolo24.4.2022TK Dúbravka - TŠ Advantage BA
3. kolo21.5.2022TK Petržalka - TK Dúbravka
4. kolo22.5.2022TK Dúbravka - JH Tenis Academy
5. kolo4.6.2022STU B - TK Dúbravka


Muži - II. liga Západ TK Dúbravka A

1. Stehlík Andrej
2. Nižňanský Andrej
3. Cisár Martin
4. Pribiš Andrej
5. Vavro Timotej
6. Lapin Patrik
7. Galešič Leo
8. Villár Peter
9. Vavro Michal
10. Zima Marián
11. Chynoradský juraj
12. Paluš Radovan

1. kolo30.4.2022Spartak Komárno - TK Dúbravka
2. kolo1.5.2022TK Dúbravka - TC Draci Matúškovo
3. kolo28.5.2022TK Dúbravka - TLMAČE
4. kolo29.5.2022TK Slovan Galanta - TK Dúbravka
5. kolo11.6.2022TK Dúbravka - TK ŽELIEZOVCE


Muži - I. trieda TK Dúbravka B

1. Lapin Patrik
2. Galešič Leo
3. Villár Peter
4. Zima Marián
5. Vavro Michal
6. Paluš Radovan
7. Chynoradský Juraj
8. Hanulík Tomáš
9. Elan Alex
10. Kopecký Tomáš
11. Vavro Dominik

1. kolo30.4.2022TK Bria - TK Dúbravka
2. kolo1.5.2022TK Dúbravka - STU B
3. kolo28.5.2022TC Stupava - TK Dúbravka
4. kolo29.5.2022voľno
5. kolo11.6.2022TK Dúbravka - Rebeli DNV
6. kolo12.6.2022VTC Pezinok - TK Dúbravka
7. kolo25.6.2022TK Dúbravka - Pro Set


Seniori 35+ TK Dúbravka

1. Nižňanský Andrej
2. Cisár Martin
3. Zima Marián
4. Villár Peter
5. Vavro Michal
6. Drozdík Marek
7. Chynoradský Juraj
8. Paluš Radovan
9. Hanulík Tomáš

1. kolo4.5.2022TK Dúbravka – Slávia Filozof
2. kolo18.5.2022Slávia Filozof – TK Dúbravka


Ďakujeme za podporu.

Základné informácie
Názov: Dúbravský športový klub
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 53571860
DIČ: -

Názov: Tenisový klub Dúbravka
Sídlo: Lysákova 5892/1, 841 01 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 31800190
DIČ: 2021502560

Názov: Tenisová škola Mgr. Michal Vavro s.r.o.
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO: 51265605
DIČ: 2120652457
Zdieľajte nás
Facebook
Twitter