DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysákova 1, Bratislava-Dúbravka

O nás


Dúbravské športové centrum vzniklo v roku 1999. Pôsobí v ňom „Tenisový klub Dúbravka“, Tenisová škola Mgr. Michal Vavro s.r.o a Dúbravský športový klub. V roku 2021 sa športový areál rozšíril o ďalšie prvky ako je trampolínová zóna, workoutové ihrisko a úplne nové detské ihrisko.

Spoločným úsilím všetkých členov vyrástol postupne v Dúbravke športový areál s 13timi tenisovými dvorcami, workoutovým ihriskom s posiľňovacími strojmi, 2 beach-volejbalovými dvorcami, dvoma tenisovými nafukovacími halami, multifunkčným ihriskom, atletickou dráhou, bufetom, trampolínami a detským ihriskom, šatňami so sprchami a príslušenstvom, skladmi a strojovňami.

Športovú činnosť v Dúbravke zastrešuje Tenisový klub Dúbravka.

V súčasnosti má približne 160 členov, závodných aj rekreačných. Najmladší členovia sú od 4 rokov, najstarší 75 rokov. Okrem tenisového klubu tu pôsobí aj Dúbravský športový klub, ktorý zastrešuje ostatné športy ako je minifutbal s „Dúbravskou minifutbalovou ligou“, fitnes, trampolíny, kondičné cvičenia, atletiku, stolný tenis, aerobik a iné.

Všetky organizácie vzájomne spolupracujú a organizujú mnohé športové akcie ako sú: Do budúcnosti by sme sa chceli podieľať na rekonštrukcií budovy šatní a realizácií projektu výstavby multifunkčnej športovej haly v Dúbravke.

Mgr. Michal Vavro
Základné informácie
Názov: Dúbravský športový klub
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 53571860
DIČ: 2121704563

Názov: Tenisový klub Dúbravka
Sídlo: Lysákova 5892/1, 841 01 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 31800190
DIČ: 2021502560

Názov: Tenisová škola Mgr. Michal Vavro s.r.o.
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO: 51265605
DIČ: 2120652457
Zdieľajte nás
Facebook
Twitter